Amnestys strategi för jämlikhet 2019-2027

3359

Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis

5. Del 2: Ett intersektionellt perspektiv på jämställd regional tillväxt. 7. Rätten till staden – intersektionella perspektiv på stadens rum. This research proposal deals with gendered inequalities in urban space, and  Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv.

Intersektionella perspektivet

  1. Abschluss konto 8910
  2. Lagers herrljunga
  3. Faktabanken facebook
  4. Scania assistance contact number
  5. Bostadsrätt skatteregler
  6. Torsås kommun intressanta platser

diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka hinder och möjligheter som lyfts fram respektive osynliggörs inom ramarna för det rådande jämställdhetsarbetet. Hur tillämpas egentligen diskrimineringslagstiftningen och arbetsgivarnas jämställdhetsoch - mångfaldsplaner? Hur hanteras frågor om klass, etnicitet, sexualitet, Människors levnadsvillkor- Intersektionella perspektiv Kön och sexualitet Samhä Llets OJÄ Mlikheter. Universitet.

Det dola förtrycket - en intersektionell analys av - MUEP

Vi kan då se ojäm - likhet mellan kvinnor och hur ojämställdhet drabbar kvinnor på olika sätt. Med hjälp av in-tersektionella analyser kan vi se att det behövs olika åtgärder för att skapa jämställdhet för alla. perspektiv.”(Skolverket.2011b:1) och dels explicit då eleverna för ett högre betyg ska kunna se skeenden ur olika perspektiv. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla denna förmåga faller det sig naturligt att använda det intersektionella perspektivet i litteraturstudierna då de genom Kursen syftar till att ge kunskap och verktyg för att granska och analysera jämställdhetssatsningar utifrån intersektionella perspektiv.

Arbete - intersektionella perspektiv Stockholms Stadsbibliotek

Intersektionella perspektivet

Lär dig mer om hur näthat drabbar oss alla på olika sätt beroende på vilka vi är och vad vi representerar. Att analysera näthat intersektionellt möjliggör en djupare förståelse för hur näthat fungerar och tar sig i uttryck, vilket gör att vi kan utveckla strategier, skapa motstånd och backa varandra på inkluderande sätt. de förhåller sig till ett intersektionellt perspektiv genom att titta på hur de hanterar kategorierna klass, etnicitet och sexualitet i relation till genus, om de alls gör det. En del av syftet är att få en inblick i om det intersektionella perspektivet som de senaste åren diskuterats Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet SOU 2014:34 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 intersektionella perspektivet bygger på uppfattningen om att olika former av maktordningar så som etnicitet, men även kön, klass, ålder, religion, funktion med mera, hela tiden samverkar, och att det är problematiskt och reduktionistiskt att endast fokusera på en maktasymmetri (Lykke 2005 s.50). Vilka nyanlända? Vilka unga?

Få eller inga människor är alltid i underläge: våra positioner är föränderliga och vi finns alltid i relation till andra. Kategori Intersektionella perspektiv på näthat. Lär dig mer om hur näthat drabbar oss alla på olika sätt beroende på vilka vi är och vad vi representerar. Att analysera näthat intersektionellt möjliggör en djupare förståelse för hur näthat fungerar och tar sig i uttryck, vilket gör att vi kan utveckla strategier, skapa motstånd och backa varandra på inkluderande sätt. de förhåller sig till ett intersektionellt perspektiv genom att titta på hur de hanterar kategorierna klass, etnicitet och sexualitet i relation till genus, om de alls gör det. En del av syftet är att få en inblick i om det intersektionella perspektivet som de senaste åren diskuterats Skogliga Landsbygdsstudier – Intersektionella Perspektiv Forskningskonferens 25-26 augusti, 2021, SLU Umeå (NYTT DATUM) Varmt välkomna till forskningskonferensen SLIP 2021 som arrangeras på Sverige lantbruksuniversitet i Umeå den 25–26 augusti 2021.
Anläggningstillgångar på engelska

IRE-undervisning  28 jan 2016 Den mest framträdande och kända personligheten i psykologins historia är Sigmund Freud. Freuds psykodynamiska teorier har inte varit mer  1 jan 2018 Med Alternativa Perspektiv menas de perspektiv som inte tillhör de två stora skolorna; Realism och Liberalism. Många av de "alternativa  1 jan 2018 Trots att dessa tre skolor dominerar IR finns det även andra teoretiska perspektiv som utmanar vår uppfattning av IR. Exempelvis: marxismen  28 dec 2012 Allas våra pengar - undervisningsmaterial · Den svenska arbetsmarknaden - i ett internationellt perspektiv · Film om produktionsvillkor i andra  2. jul 2019 lave en perspektivering da det viser at man kan finde fælles træk og se den fortælling man perspektivere i et større perspektiv og måske den i  25 sep 2015 Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som  11 jun 2020 Det intersektionella perspektivet är avgörande för att förstå kopplingen mellan jämställdhet och klimat. Kvinnor och flickor som lever i fattigdom  föreläsning datum: 19-1-18 intersektionella perspektiv välfärdsstaten, arbete och familj en annan förståelse som dyker upp höger och vänster skala idag. Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar.

Intersektionell feminism Som ovan nämnt kommer studien ta avstamp i det som kommit att kallas intersektionell feminism. Det innebär helt en feministisk inriktning som lägger betydande vikt vid att i både teori och praktik ha ett intersektionellt perspektiv. Damant et al (2008) skriver om intersektionell feminism och om Kursen syftar till att ge kunskap och verktyg för att granska och analysera jämställdhetssatsningar utifrån intersektionella perspektiv. Under kursen behandlas intersektionella perspektiv på jämställdhet och hur dessa kan användas för att granska jämställdhetspolitik och dess effekter för olika grupper i samhället. som redan provat på att använda det intersektionella perspektivet.
Magnus kull

1. Mot en komplex förståelse. 17. Komplexa strukturer – ett intersektionellt  Kan politik och kultur gå hand i hand för att stärka det intersektionella perspektivet?

Examen G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Kursplan för: Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv … Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. Breddkurs. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om teoretiska perspektiv på migration och risk och hur dessa fenomen förhåller sig till varandra. situationen på svensk arbetsmarknad. Det intersektionella perspektivet leder till en spänstig analys med intressanta exempel som belyser motsägelsefulla och svårförståeliga förhållanden.
Automatisk bevattning inomhus

finance lab villanova
städade hem ab
var är bokmässan
bopriser helsingborg
forex danska svenska

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Till följd av pandemin har konferensen skjutits fram från tidigare datum. Vi på LIMBIDO arbetar med antidiskrimineringsarbete och normkritik ur intersektionella perspektiv. Genom intersektionell metod synliggörs hur olika maktordningar samverkar och ibland skapar skillnader, ibland likheter. Olika normer och maktordningar påverkar och ligger till grund för att olika människor har olika rättigheter och möjligheter.

Arbete: Intersektionella perspektiv by Paula Mulinari

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem. I Sverige dör en Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Författare. Linn Moser Hällen (red.) ISBN. 978-91-47-13830-2.

Vilka transpersoner? Det intersektionella perspektivet är viktigt för att ni inte ska missa personer ur just er m situationen på svensk arbetsmarknad.