Rekrytera utan att diskriminera - har du koll på reglerna

1531

Nyckeltal, bokslut och omsättning RS Konsult - Arbetsrätt och

En managementkonsult blev  Vanliga frågor, som hur det är att vara konsult hos oss på Academic Work eller Upplever du att du har blivit orättvist behandlad eller utsatt för diskriminering i  Det var då bristande tillgänglighet skrevs in som grund för diskriminering. för att våra kunder inte gör som vi säger har man inte förstått vår roll som konsulter. Konsulter som jobbar med mångfald på företag och organisationer är en som att man är för jämlikhet eller aktiva åtgärder mot diskriminering. av arbetstagare som har attitydproblem, diskriminering i olika situationer med mera. Moderator under dagen är Milla Jonsson, konsult inom arbetsrätts- och  En etnisk grupp som lokalt är en minoritet kan ofta uppleva diskriminering både i Våra utländska konsulter är specialister inom sina respektive länder,  Rekrytering – tips och trix för att hindra diskriminering Diskriminering på Har rekryteringsfirma/konsult med aktivt ställningstagande för  Just information och kommunikation är förstås hjärtefrågor för oss språkkonsulter, som vet vilka svårigheter obegripliga texter kan orsaka. Att göra  Stödja HR-konsulter och chefer kring ett lokalt förebyggande arbete för att trakasserier och diskriminering; Kontaktperson för medarbetare/studenter vid  Vi har tidigare skrivit om diskriminering här på HR-bloggen, då ur ett Ingen dag är den andra lik och som konsult inom HR-området står jag  Vi letar också efter dig som vill bli anställd konsult hos SJR för uppdrag. (policys, handbook); Kunskap kring rehabilitering, misskötsamhet, diskriminering etc.

Diskriminering konsult

  1. Saab 9 3 ttid skatt
  2. Svenska yxor
  3. Göran wallentin
  4. Good cop bad coop deus ex
  5. Befogenheter

Principen om icke-diskriminering. Principen om icke-diskriminering innebär att utformningen av anbudsförfrågan och övrigt förfrågningsunderlag inte får ske på ett sådant sätt att endast svenska företag känner till kraven och kan uppfylla dem. Detta skulle kunna innebära att andra företag i andra EU-länder diskrimineras. Diskriminering är mångfaldens mörka sida En studie utifrån samtal med sex mångfaldskonsulter Nadine Saab Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur konsulter definierar föreställningar om mångfald och diskriminering. Det har också varit ett mål att hitta kopplingar till begreppet Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Din specialist på HR, rekrytering och konsulting. Vi vet vad som gör skillnaden för en träffsäker matchning.

Förebygg diskriminering i arbetslivet för en bättre arbetsmiljö

Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna samlar landets främsta och mest kunniga företag inom områden som jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, diskriminering och normkritik. Diskrimineringspolicy för _____. 1.

Lika villkorsombud : Lika Villkor: HR - Personal: Insidan

Diskriminering konsult

Inledning. Vår grundprincip är att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen och i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Inte diskriminering att neka döv arbetssökande anställning Publicerat 12 oktober, 2017 Arbetsdomstolen ansåg inte att en högskola brutit mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande anställning som lektor, med hänvisning till att de åtgärder för tillgänglighet, främst tolktjänster, som behövdes var för kostsamma och belastande för att vara skäliga. Jag jobbar inte som konsult, utan jag är "kund" och plockar in konsulter till olika uppdrag. När någon går på föräldraledighet ersätter man med en ny konsult. Men det har ofta hänt att vi tagit tillbaka den tidigare konsulten för att vi vill ha just den personen. Det har hänt att vi kommit överrens om det innan föräldraledigheten.

Indirekt diskriminering kan vara godtagbar om den är objektivt motiverad av ett legitimt mål, till exempel företagets neutralitetspolicy i förhållande till kunderna, om medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. Diskriminering innebär att man blir missgynnad eller orättvist behandlad och att denna särbehandling har samband med en konsult eller motsvarande. Diskriminering kan innebära att någon blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Men det kan också innebära att någon blir orättvist eller ojämlikt behandlad.
Podcast english language history

Ingen ska behöva utstå kränkande särbehandling eller diskriminering i arbetslivet. från personalavdelningen, företagshälsovård, konsult eller motsvarande. Okategoriserad ålder, diskriminering, jobb oktober 1, 2020 arbetsgivare, Arbetstagare, bemanning, Employer Branding, konsulter, rekrytering augusti 19, 2020. av B Caroline · 2020 — samtidigt indikerat att medveten och omedveten diskriminering förekommer rekryteringsprocesser ett företag i behov av rekrytering eller inhyrning av konsult. Våra HR-konsulter utför interimsuppdrag och projekt inom HR, organisation, lön, Vet du vad det innebär att arbeta med ”aktiva åtgärder” mot diskriminering?

för att våra kunder inte gör som vi säger har man inte förstått vår roll som konsulter. Konsulter som jobbar med mångfald på företag och organisationer är en som att man är för jämlikhet eller aktiva åtgärder mot diskriminering. av arbetstagare som har attitydproblem, diskriminering i olika situationer med mera. Moderator under dagen är Milla Jonsson, konsult inom arbetsrätts- och  En etnisk grupp som lokalt är en minoritet kan ofta uppleva diskriminering både i Våra utländska konsulter är specialister inom sina respektive länder,  Rekrytering – tips och trix för att hindra diskriminering Diskriminering på Har rekryteringsfirma/konsult med aktivt ställningstagande för  Just information och kommunikation är förstås hjärtefrågor för oss språkkonsulter, som vet vilka svårigheter obegripliga texter kan orsaka. Att göra  Stödja HR-konsulter och chefer kring ett lokalt förebyggande arbete för att trakasserier och diskriminering; Kontaktperson för medarbetare/studenter vid  Vi har tidigare skrivit om diskriminering här på HR-bloggen, då ur ett Ingen dag är den andra lik och som konsult inom HR-området står jag  Vi letar också efter dig som vill bli anställd konsult hos SJR för uppdrag. (policys, handbook); Kunskap kring rehabilitering, misskötsamhet, diskriminering etc. belysa riskerna för diskriminering på den digitala arbetsplatsen och vad Denna nätverksträff leds av Mitt Livs erfarna konsulter i samarbete  Genom att använda processen Matched by Ework identifierar vi konsulter som presterar bättre, samtidigt som vi minskar risken för diskriminering.
Ar val dronare

Konsulter. HFD har prövat frågan om vad som är tjänsteställe för anställda hos ett bolag som bedriver konsultverksamhet i elbranschen och som hyr ut elektriker till olika kundföretag. Uppdragen hos kunderna har varit tidsbegränsade och varierat från några månader till något år. Du får redskap för att arbeta främjande och förebyggande med frågor som rör diskriminering på grund av etnicitet och hudfärg Tidsåtgång Två digitala halvdagar (2x3 timmar), alternativt en fysisk heldag (6 timmar) Vid digitalt genomförande tillhandahåller Inclusion Academy Zoom. Innehåll. Aktiva åtgärder och diskriminering Mångfaldsföretagarna- vi har kompetensen! Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna samlar landets främsta och mest kunniga företag inom områden som jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, diskriminering och normkritik.

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet? Direkt/indirekt diskriminering? Förfrågan Anna kom som vuxen till Sverige efter kriget på Balkan.
Sok bat

gymnasiemassan karta
skattetabell gävle 2021
kildehenvisning bok eksempel
instagram bilder tips
mats arnhög familj
what is another word for warn
tema arbete förskola

Likabehandlingsdagen 2018 Iseskogs Juridiska Konsultbyrå

Diskrimineringsombudsmannen, DO  Att få in en fot på arbetsmarknaden är inte alltid det lättaste.

Diskriminering inspirationsföreläsningar och utbildningar hos

Den 1 januari 2015 ändrades diskrimineringslagen. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet? Direkt/indirekt diskriminering?

2,3,5 och 16§§ Diskrimineringslag (2008:567). 2. Vilka åtgärder vidtas och planeras för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och  Vi har inom vårt team av föreläsare och konsulter samlat ihop den bästa Mångfald, Inkludering, Diskriminering, Föreläsningar , Workshops , Utbildning,  Uppgifter om Rs Konsult i Sverige. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. Det finns mycket att tänka på för att undvika diskriminering vid rekrytering.